Federació Mestral COCEMFE Tarragona

Pàgina web: www.mestralonline.org

La Federació MESTRAL – COCEMFE TARRAGONA és una federació de diferents associacions que treballen per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitats d’ origen físic i/o orgànic a les comarques de Tarragona. És el resultat de la unió de voluntats i treballs perquè aquestes persones puguin assolir el major grau d’autonomia personal i, així, normalitzar la seva relació amb l’entorn.

Aquesta entitat pertany a Cocemfe Catalunya amb la que col·labora de manera activa en la reivindicació dels drets de les persones amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona pertany i treballa en sintonia amb Cocemfe Estatal per aconseguir la normalització d’aquest col·lectiu de persones en la societat.

anbimedia.com · Disseny gràfic i web
Admin